ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก บ้านคลองไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง 160 นาย ทหาร ร่วมกับตำรวจท้องที่ ฝ่ายปกครอง นักเรียนโรงเรียนไทยสามัคคี โรงเรียนคลองบง และชมรมฮักเขาใหญ่กว่า 300 นาย ร่วมกันกำจัดวัชพืช จอกแหน ผักตบชวา กว่า 1,000 ตัน ในพื้นที่กว่า 6 ไร่ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค การเกษตรของชาวตำบลไทยสามัคคีใน 3 หมู่บ้าน แต่ถูกวัชพืชจอกแหนปกคลุม ทำให้น้ำไม่สะอาด หากปล่อยไว้นานจะเหม็นเน่า ชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้ แต่ด้วยพลังความสามัคคีของเหล่าจิตอาสา ที่ช่วยกันกว่า 4-5 ชั่วโมง สามารถนำจอกแหนกว่า 1,000 ตันขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ ทำให้ชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียวมีน้ำที่ใสสะอาดใช้ทั้งปี