ที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ติดตามดูแลกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝากความห่วงใยถึงกำลังพลทุกนาย พร้อมให้ดูแลในเรื่องที่พัก และอาหารของกำลังพลควบคุมฝูงชนที่มาปฏิบัติภารกิจให้ดี ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความอดทน อดกลั้น ไม่สร้างความขัดแย้ง โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  รับการตรวจเยี่ยม มีกองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ภูธรจังหวัดลำพูน และภูธรจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 450 นาย.ร่วมรับฟังข้อมูลในเรื่องที่พักและอาหารของกำลังพล ก่อนรับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมนำความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปถ่ายทอดให้แก่กำลังพลทุกนายทราบ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป