ที่ห้องนนทมุนินท์ ชั้น 3 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  1 เป็นประธานพิธีประดับยศ ร.ต.ต.ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระประจำปี 2565 โดยมี  พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และที่ปรึกษาตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อาทิ คุณทวีศักดิ์ สุทิน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ คุณพิทักษ์พงศ์ ปรุงเสริม คุณอำพล แย้มเยื้อน นพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล  คุณ ปรเมศวร์ สิริเวชพันธุ คุณศศพักษณ์ ศิริสินโอฬาร คุณณัฐชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา และคุณวิษณุ สนองเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโรงพักเมืองนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย