ที่ห้องประชุมวัฒนะ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นประธานเปิดอบรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงให้กับครูพยาบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33 พร้อมครูและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31-32 เพื่อป้องกันไข้มาเลเรียในนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  มี อาจารย์วัชรินทร์ รุ่งนาค พร้อมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนเก่ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นผู้อบรม พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นผู้นำครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานเข้ารับรับการอบรม 50 คน