“ตำรวจในอุดมคติของโกะหรือคะ สำคัญอันดันแรกต้องรู้กฎหมาย”

โกะแพรวา หิรัญศุภางค์กูล  นักศึกษาสาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำรวจในอุดมคติของโกะหรือคะ สำคัญอันดันแรกต้องรู้กฎหมาย เพราะเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายโดยตรง และควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง เป็นที่พึ่งให้ประชาชน  ใจรักในความยุติธรรม  สุดท้าย ทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรียกความศรัทธาแก่องค์กรตำรวจค่ะ

RELATED ARTICLES