“อยากให้ตำรวจรับฟังประชาชนมากขึ้น”

“กั๊ง”วิชชุดา ศรีแสงจันทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

“ตำรวจในอุดมคติในความคิดสำหรับกั๊ง อยากให้ตำรวจรับฟังประชาชนมากขึ้น และช่วยเหลือให้เร็วขึ้นในเวลาฉุกเฉิน เป็นที่พึ่งชาวบ้านในยามต้องการความช่วยเหลือให้ดีที่สุด ไม่แบ่งแยกฐานะคนจนหรือคนรวยค่ะ”

RELATED ARTICLES