หากจะคิดแสวงหาผลประโยชน์ อย่ามาเป็นกต.ตร

กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...

เติมในสิ่งที่ขาด จะได้มีแรงดูแลประชาชนเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือเรียกแบบสั้นๆว่า “กต.ตร.” ซึ่งมีที่มาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...

ทำงาน กต.ตร.ต้องไม่โง่ ไม่ฉลาด

  นายปรีดา ปรัตถจริยา ผู้ใช้สติปัญญา ความคิด...

มีนบุรีดึงมวลชน อาสา”พิทักษ์นคร”      

  ปัจจุบันสภาพสังคมเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้น ทั้งทางวัตถุสิ่งสาธารณูปโภค...

เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คิดอะไรไม่ออกบอกประธานชาติ

  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จ.นนทบุรี)นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ...

ทำแล้วสุขใจ กำไรด้านจิตใจ

  “บางครั้งภรรยาผมก็มีบ่นบ้างว่าต้องทำถึงขนาดนี้เชียวหรือ ผมไม่คิดว่าหรอกว่า สิ่งที่เราทำที่มีผลตอบแทนกลับมาอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร...

เต็มใจให้ทุน ไม่มีใครบังคับ

ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจผู้มีจิตอาสา รักงานทำงานด้านช่วยสังคม เพราะอยากเห็นสังคมมีความสงบร่มเย็น ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข...