ทำแล้วสุขใจ กำไรด้านจิตใจ

  “บางครั้งภรรยาผมก็มีบ่นบ้างว่าต้องทำถึงขนาดนี้เชียวหรือ ผมไม่คิดว่าหรอกว่า สิ่งที่เราทำที่มีผลตอบแทนกลับมาอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร...

เติมในสิ่งที่ขาด จะได้มีแรงดูแลประชาชนเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือเรียกแบบสั้นๆว่า “กต.ตร.” ซึ่งมีที่มาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...

มีนบุรีดึงมวลชน อาสา”พิทักษ์นคร”      

  ปัจจุบันสภาพสังคมเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้น ทั้งทางวัตถุสิ่งสาธารณูปโภค...

ทำงาน กต.ตร.ต้องไม่โง่ ไม่ฉลาด

  นายปรีดา ปรัตถจริยา ผู้ใช้สติปัญญา ความคิด...

เต็มใจให้ทุน ไม่มีใครบังคับ

ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจผู้มีจิตอาสา รักงานทำงานด้านช่วยสังคม เพราะอยากเห็นสังคมมีความสงบร่มเย็น ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข...

เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คิดอะไรไม่ออกบอกประธานชาติ

  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จ.นนทบุรี)นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ...

หากจะคิดแสวงหาผลประโยชน์ อย่ามาเป็นกต.ตร

กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...

เรื่องฮอตยอดนิยม
เรื่องฮอตยอดนิยม