“แคร์คำพูดแย่ๆ เท่ากับแพ้ใจตัวเอง”

หมวดนัส-ร.ต.ท.หญิง วนัสยา รัตนศิริพรชัย นักเทคนิคการแพทย์...

ต้องยอมรับว่า อาชีพนี้ต้องเสียสละในทุกๆเรื่อง

หมวดน้ำฝน-ร.ต.ท. (ญ) อรรถพร เล่ทองคำ...

อยากเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขอีกครั้ง

หมวดเขม-ร.ต.ท.หญิง เขมจิรา รัตนวศิริ พยาบาล...

นักสืบสาวผู้มีแววตามจับโจร

หมู่อั้ม-ส.ต.ท.(ญ)ทัตสรัล ไชยสงคราม สาวมหาสารคาม ดีกรีนิติศาสตรบัณฑิต...

คิดดี พูดดี ทำดี แค่นี้ก็มีความสุขกับการทำงานแล้ว

หมวดทิพย์- ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค ...

อย่าเสียเวลากังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

หมวดพลอย-ร.ต.ท.(ญ) พลอยไพลิน...

 “ทำทุกอย่างทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด”

ผู้กำกับตุ้ย-พ.ต.อ.หญิง แจ่มศรี สุรัสสนันท์ สาวชาวจังหวัดลำปาง...

ผลักดันภาพลักษณ์ของกองปราบปรามให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

หมวดบุ๋ม -ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง รองสารวัตร (สอบสวน)...

“จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ตัวเรา”

หมวดอลิส- ร.ต.ต.หญิง รีสรินทร์ สงทุ่ง...