“ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก”

  หมวดจิ๊ฟ-ร.ต.ท.หญิงนิธิมัย  กันสุก รอง สว.ฝอ.ภ.จ.อุทัยธานี ...

“ทำทุกสิ่งให้เต็มที่ แม้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี เราก็จะไม่เสียใจ”

  หมวดไนซ์-ร.ต.ท.หญิง ณิชากร อุดมทรัพย์ รอง...