ดาวบนบ่าที่ปรารถนา

สารวัตรจุ๋ม-พ.ต.ต.(ญ)ธนวรรณ สูญทุกข์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองเกิดที่จังหวัดระยอง หลังจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์...

สาวลำปางกับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตำรวจนักสืบ

จ.ส.ต.(ญ) นลินี อร่ามรุ่งโรจน์ชัย สาวเหนือลำปางที่ชีวิตพลิกผันมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หญิงแบบไม่ได้ตั้งใจ เธอเรียนจบชั้น...

อย่าเสียเวลากังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

หมวดพลอย-ร.ต.ท.(ญ) พลอยไพลิน...

“จะยืนหยัดทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด”

สารวัตรส้ม-พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ กลั่นมา พยาบาล...

“ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราไม่พยายาม”

หมู่จ๋า-ส.ต.ท.หญิง กัญปาณัสม์ วัชรกาฬ ผบ.หมู่กองร้อย4(กองร้อยหญิง)...

คิดดี พูดดี ทำดี แค่นี้ก็มีความสุขกับการทำงานแล้ว

หมวดทิพย์- ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค ...

“แคร์คำพูดแย่ๆ เท่ากับแพ้ใจตัวเอง”

หมวดนัส-ร.ต.ท.หญิง วนัสยา รัตนศิริพรชัย นักเทคนิคการแพทย์...

“ทำให้ดี โดยไม่หวังผลตอบแทน ทุ่มเทเต็มที่”

หมวดแอมป์ -ร.ต.ท.(ญ) ประไพภรณ์ พรหมสิทธิ์...

หวังจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด

“หมู่ปิ๋ม”ส.ต.ท.(หญิง)วิจิตรา แสงศรี กองร้อยน้ำหวานรุ่นแรก ปัจจุบันย้ายไปเป็น ผบ.หมู่...

“จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่ตัวเรา”

หมวดอลิส- ร.ต.ต.หญิง รีสรินทร์ สงทุ่ง...