“หากเรามีเป้าหมายในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง ความสำเร็จก็จะมาหาเราเอง การทำหน้าที่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ก็จะนึกอยู่เสมอว่า จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุด และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” นี่เป็นหลักคิดและแนวการทำงานของข้าราชการสาวสมัยใหม่ในยุค 4.0 ของ “ปลัดหญิง”เจียรนัยตร์ จันทร์สุวรรณ   ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพนะนครศรีอยุธยา

ก่อนที่จะมาเป็นปลัดอำเภอคนเก่ง เธอเป็นสาวน้อยแห่งเมืองสุพรรณบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปูเส้นทางการมารับราชการด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคว้าใบปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

“อาชีพปลัดอำเภอ เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจ และเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นอาชีพที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน แก้ไข พัฒนาให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยก่อนที่หญิงจะมาเป็นปลัดอำเภอ หญิงเคยทำงานเป็นธุรการโรงเรียนมาก่อน เป็นลูกจ้างราชการ ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน คือ ทำให้หญิงได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น จึงทำให้หญิงรู้จักการวางตัวที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้อื่น และลักษณะของงานยังทำให้หญิงรู้จักอดทน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานอีกด้วย” ปลัดหญิงเล่าถึงอาชีพและประสบการณ์การทำงานด้วยความภาคภูมิใจ

แน่นอนว่าทุกคนที่ดำรงชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน ย่อมมีคติประจำใจไว้เตือนตน แต่ละคนก็จะมีคติต่างๆนานา สำหรับปลัดหญิงคนขยันผู้นี้ เธอบอกว่าคติประจำใจที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นนักเรียนตัวน้อย จนจบการศึกษามาทำงาน โดยเฉพาะการทำงานรับราชการ คือ “ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน” และแบบอย่างหรือไอดอลของตัวเอง คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดี เราในฐานะที่เป็นคนไทยจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทุกเพศวัย และทุกสาขาอาชีพหลีกหนีไม่พ้น คือ อุปสรรคปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน ย่อมต้องมีอุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่ผ่านเข้ามา ซึ่งการก้าวผ่าน การแก้ไข การเอาชนะอุปสรรคของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับปลัดหญิงที่เคยเจอและผ่านอุปสรรคปัญหามาเหมือนกัน เธอระบุวิธีการเอาชนะอุปสรรคของเธอ ว่า เวลาที่เจออุปสรรคปัญหา ก็จะพยายามลุกขึ้นให้ไว นึกถึงเป้าหมายและความฝันของเราที่เคยตั้งเอาไว้ พยายามเอาความรู้สึกด้านบวกกลับมาให้ไวที่สุด คิดเสียว่าปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานั้น เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเรามากขึ้น และคิดเสมอว่าบทเรียนและอุปสรรคนี้จะส่งให้เราไปยังจุดที่ดีกว่า

เมื่อถามว่าผู้หญิงสวยและเก่งในมุมมองของปลัดหญิงเป็นอย่างไร เธอตอบแบบมั่นใจ ว่า ผู้หญิงที่สวยจะต้องสวยทั้งภายนอกและภายใน รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวเป็นส่วนประกอบภายนอก ส่วนองค์ประกอบของความสวยภายในต้องเป็นผู้ที่มีความคิดดี ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจ ร่าเริง สดใส เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก มั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ รู้จักการวางตัว รู้กาลเทศะ ส่วนผู้หญิงเก่ง คือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ มีเหตุผล ดูแลตัวเองได้ มองโลกในแง่ดี ฉลาดคิด ฉลาดทำ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือการใช่ชีวิตประจำวัน

ปลัดคนสวยยังบอกอีกว่า ชีวิตตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพราะเป้าหมายชีวิตที่วางไว้คือการได้รับราชการ ซึ่งตอนนี้ก็รับราชการเป็นปลัดอำเภอ และยังเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็ก แต่จุดหมายต่อไปนั้นก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ฉะนั้นก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน

ทิ้งท้าย ปลัดสาวสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แห่งท้องทุ่งเมืองกรุงเก่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างของผู้หญิงในปัจจุบันกับสมัยก่อน ว่า “ในความคิดของหญิง ผู้หญิงสมัยก่อนจะมีการแสดงออกที่น้อยกว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพราะยุคสมัยนี้ผู้หญิงมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความเ