คุณแป้ง-งามรดา ทองพูนเพิ่ม นางพยาบาลสาวหน้าใส จิตใจงาม แห่งที่ราบสูงดินแดนตักศิลานคร จ.มหาสารคาม พยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลมหาสารคาม คอยดูแลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเท ทั้งกำลังกาย และกำลังใจ เสมือนหนึ่งผู้ป่วยที่ดูแลเป็นญาติของตัวเอง ยึดถือคติประจำใจที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น และยึดการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม

แน่นอนว่าอาชีพพยาบาล เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้คนยอมรับ และให้ความนับถือ  โดยเฉพาะความรู้สึก หรือความหวัง ในการดูแลให้ความช่วยเหลือของชาวบ้านทั่วไปที่มีต่อพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล การมาเป็นพยาบาลของแป้ง ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่ต้องตั้งมั่น และตั้งใจเรียนอย่างหนัก ซึ่งเธอจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ก่อนจบระดับปริญญาตรีด้วยการคว้าเกียรตินิยมอันดับ2 จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้เป็นนางพยาบาลดั่งฝัน แล้วเข้าปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ตึกอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลมหาสารคาม

สาวพยาบาลคนเก่ง บอกว่า มีความใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นพยาบาล เพราะต้องการช่วยเหลือคน ช่วยเหลือสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาทั้งบาดแผลทางกายและบำรุงเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย แน่นอนว่าการก้าวมาทำอาชีพพยาบาลไม่ได้ง่าย นอกจากจะเรียนดีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน และเสียสละทั้งร่างกายและจิตใจ โดยแป้งใช้ความตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ กรุยทางด้วยการตั้งใจเรียน จากลูกชาวบ้านหลานชาวนา จนมาเป็นวิชาชีพได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยคติประจำใจที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

จริงอยู่ที่การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ล้วนมีอุปสรรคไม่น้อยก็ใหญ่เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิต สำหรับแป้ง พยาบาลสาวน้ำใจงามคนนี้ก็มีอุปสรรคไม่แตกต่างกัน แต่เธอมีวิธีการเอาชนะอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาด้วยหลักคิดว่า การจะทำสิ่งใดย่อมมีอุปสรรค ดังนั้นอันดับแรกต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง และต้องเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ แล้วเอาอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันส่งให้ตัวเองฝ่าฟันไปถึงจุดหมายให้ได้ ความท้ออาจจะมี แต่ท้อต้องไม่ถอย

“ตอนนี้คิดว่าตัวเองประสบผลสำเร็จมาก เพราะไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาทำงานในวงการสาธารณสุข ดีใจมากที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยรักษาผู้ป่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันและมีความเสียสละ การได้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้คนที่เจ็บป่วย หรือแม้แต่การให้กำลังใจ หรือคำแนะนำญาติผู้ป่วย ก็ถือเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างหนึ่ง ดังนั้นแป้งจะมีความสุขกับงานที่ทำ และแป้งให้การพยาบาลผู้ป่วยเหมือนเป็นญาติของเรา รวมทั้งทำงานกับวิชาชีพเดียวกันและประสานงานกับสหวิชาชีพได้ แป้งวางเป้าหมายเอาไว้ว่า จะเป็นพยาบาลดีเด่นในสาขาการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ” พยาบาลสาวพูดด้วยความภูมิใจ

เธอยังอธิบายอีกว่า อาชีพพยาบาลเป็นผู้เสียสละ ไม่ค่อยมีเวลา ฉะนั้นต้องบริหารเวลาควบคู่กับตารางเวร ในระหว่างแต่ละเวรจะมีเวลาพัก 8 ชั่วโมง ก็จะอาศัยเวลานี้พักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อย 4-5 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือจะบวกลบในการทำกิจวัตรและทำธุระ ขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนเวร เพื่อให้ตัวเองไม่ทำงานหนักในช่วงเวลาหนึ่งมากเกินไปและเพื่อไม่ให้เกิด work load และจะมีวันลาพักร้อน(Vacation day) และวันหยุดธรรมดา(Day off) ที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพื่อทำให้ตัวเองสุขภาพดี มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

คุณแป้ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงสวยและเก่งว่า ผู้หญิงต้องสวยมาจากจิตใจข้างใน แล้วความสวยจากภายในจะส่งผลสู่ร่างกายภายนอก เพราะถ้าจิตใจสวย ก็ทำให้มีเสน่ห์และเป็นที่ประทับใจ ส่วนมุมมองผู้หญิงเก่ง คือ ผู้หญิงที่ฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถเอาตัวรอดและแก้ปัญหาในทุกๆสถานการณ์ได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วที่พร้อมจะรับความรู้ดีๆใหม่ๆ ทั้งจากสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้าง และการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เก่ง จนสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

งามรดาพยาบาลสาวจิตใจดี บอกว่า วิชาชีพที่ทำได้สะท้อนและนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะหน้าที่พยาบาลทำด้วยจิตใต้สำนึก เป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ประกอบกับมีความรู้ทางด้านการแพทย์การพยาบาลผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้กับตนเอง คนในครอบครัวและชุมชนรวม ทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า หากจะมีใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตในอนาคต ผู้ชายคนนั้น ต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีอาชีพที่มั่นคง เข้าใจและคอยให้กำลังใจเวลาที่เราเหนื่อยจากการทำงาน คอยให้คำปรึกษาเมื่อเรามีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต ไม่ทิ้งให้เราต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียว และสามารถดูแลเรากับครอบครัวได้ มั่นใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน