“ตำรวจในอุดมคติของหนู คือ ต้องทำหน้าที่ได้อย่างยุติธรรม”

"แนน"ณพิชญา ท้วมวงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

“เอ๋ยว่า นึกถึงตำรวจอย่างแรกเลย คือ รู้สึกปลอดภัย”

“เอ๋ย”ปัฐยา กำเนิดพันธ์ สาวน้อยนิเทศศาสตร์หน้าใส มหาลัยแม่โจ้  ...

“น่าเห็นใจองค์กรตำรวจถูกเป็นเป้าโจมตี “

“กั๊ก”ดรรชนี ทิพพาวงศ์ บัณฑิตสาวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                 ...

“ตำรวจในอุดมคติของเชอรี่หรือคะ จะต้องเป็นคนที่รักความยุติธรรม”

“เชอรี่”อภัสรา วันทะมาศ บัณฑิตสาวคณะนิเทศศาสตร์ รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...

“ส่วนตัวแอ๋มคิดว่าคนที่เป็นตำรวจได้ พื้นฐานก็ต้องเป็นคนที่เสียสละ”

“แอ๋ม” นิภาพรรณ มณีวรรณ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ...

“หนูไม่ชอบที่จะเห็นตำรวจโกงกินบ้านเมือง ยักยอกงบประมาณ รีดไถประชาชน”

“เบียร์”ภัทราภรณ์ สันธิ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

“อยากให้ตำรวจทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างที่ประชาชนคาดหวัง”

“ชาช่า” จิรัชฌา ธนบดีวิวัฒน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี...

“น้ำผึ้งอยากเห็นตำรวจดูแลปกป้องประชาชนได้ในยามมีภัย”

  “น้ำผึ้ง”วรัญญา บุญงาม นักศึกษาชั้นปี 4...

“หนูคิดว่าตำรวจน่าจะต้องมีจรรยาบรรณต่ออาชีพ”

“ธัน”ธัญชนก ปารวัณวงศ์  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์...

“ตำรวจในอุดมคติของอายคงเหมือนอุดมคติของตำรวจที่ท่องกัน”

“อาย”อิสรียา สร้อยโคกสูง  นักศึกษาชั้นปี 2...