“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ”

“หมิว” มนต์วลี วีระกุลภูวพัฒน์ ดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี...

“ตำรวจในอุดมคติของหนู คือ ต้องทำหน้าที่ได้อย่างยุติธรรม”

"แนน"ณพิชญา ท้วมวงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

“ขอให้กำลังใจตำรวจทุกคนนะคะ”

“ฟูฟลุ๊ค” จุฑาทิพย์...

  “อยากให้ตำรวจทุกนายเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก”

“เมย์” นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย  อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติ...

“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยกย่องของคนในสังคม”

“เยี่ยน” สิริธร เศรษฐรัตน์สกุล อดีตลีดเดอร์สาวลูกแม่โดม...

“ตำรวจในอุดมคติของเชอรี่หรือคะ จะต้องเป็นคนที่รักความยุติธรรม”

“เชอรี่”อภัสรา วันทะมาศ บัณฑิตสาวคณะนิเทศศาสตร์ รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...

“ฝ้ายอยากให้ตำรวจทุกนายรักสถาบัน รักประชาชน”

“ฝ้าย”ณรัชวีร์ กลั่นไพรี นักดนตรีวงดุริยางค์ ทหารอากาศ ผู้ผ่านเข้ารอบ...

“ตำรวจที่ดีต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย”

“จัน”รัชวดี ร่วมสุข อดีตลีดเดอร์ คณะสังคมสงเคราะห์...

“กิ๊กอยากให้ตำรวจเป็นที่พึงของประชาชนเป็นอันดับแรก”

“กิ๊ก”อัษราวรรณ วิจิตรปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่...